top of page

About

PAWAL LOGO (1).jpg

I AM A FILIPINO

Iam a Filipino; my blood is noble and free.  Natural to my heart, are noble aspirations.  For the Philippines that is my country, pure pearl of the Orient, where it is as if all the bounty of the Creator has been brought together.  My God-given talents are meant only to do good.  For me it is inherent to be caring and loving.  I am a Filipino; One nation, one soul is my aspiration.  For my country and flag I give my life and soul.  I am a Filipino, I am Filipino.  My head held high to anyone, the Filipino is me. 

Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika likas sa asking puso, adhikaing kay ganda Sa Pilipinas na aking bayan, Lantay na perlas ng Silanganan. Wari'y natipon ang kayamanan ng Maykapal.  Big sa 'king talino, sa mabuti lang laan.  Sa aki'y katutubo ang maging mapagmahal.  Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino.  Isang bansa 'sandiwa ang minimithi ko.  Sa bayan ko't bandila laan buhay ko't diwa.  Ako ay Pilipino,  Pilipinong totoo.  Ako ay Pilipino, Pilipinog totoo.  AKo ay PIlipino, ako ay Pilipino.  Taas noo kahit kanino, ang Pilipno ay aka. 

Past Presidents

(1972-1973) * Edna Anderson 

(1973-1974) *Fenita Camacho

(1974-1976) *Mely Villanueva

(1976-1978) Anne Ureta

(1978-1981) Nelia Astilla

(1981-1983) Ramona Castillo

(1983-1985) Marling Valen

(1985-1987) * Virgie Salvador

(1987-1989) Cecile Melendez

(1989-1991) * Rosario Abad

(1991-1993) Emma Sutis

(1993-1995) Evangeline Deiparine

(1995-1997) Marie Torres Schmitt

(1997-1999) Nina Camacho

(1999-2001) Lisa Dolese

(2001-2003) Aida Grace

(2003-2005) * Ramona Ramos

(2005-2007) Evelyn V Escondo

(2007-2009) * Zenaida Bayuga

(2009-2011) * Judy Villa

(2011-2013) Tessie Balan

(2013-2018) Sheila Jumoad                              Cristina Copping

(2018-2020) Jessica Melendez-                        Bayuga and Gina                            Astilla

(2020-present) Jessica                                         Melendez-Bayuga

* Lily Alvarez, my biggest support and second mother.

I miss you every day. 

*May she rest in peace

History

President:  Jessica Melendez-Bayuga

Secretary:  Gerlie Galanza-San Agustin

Treasurer:  Tessie Balan/Jessica Melendez-                                           Bayuga

Public Relations Officer:  Jenny                                                               Rodriguez-Howe

Auditor:  Cecile Melendez

Culinary Chef Lead:  

      Milkfish:  Chef Cristina Quackenbush

PAWALTea2020.jpg
iwastheiramericandream.jpg

Book Club

Book and dates/times TBA

Isolated Christmas parol_lantern with lighting_.jpg

Filipina Clothes and Parole Making

bottom of page